© 2002 Ilpo Halonen | www.ilpohalonen.com 
 

 
Link to Finnish pages Link to English pages Link to German pages Link to Swedish pages


© Ilpo Halonen
European Schools Project

  • ESPfi on Eurooppalaisen kouluprojektin (ESP) suomalainen haara. Kansallisena koordinaattoreina toimivat Ilpo Halonen, joka nimettiin koordinaattorin tehtävään ESP:n 12.vuosikokouksessa Kööpenhaminassa 1998.
  • Malmön konferenssissa 2002 toiseksi koordinaattoriksi nimettiin Pentti Pirhonen. ESP:n 19. konferenssi pidettiin Järvenpäässä Suomessa maaliskuussa 2005.
  • ESPfi:n verkkosivut ovat 1.7.2002 alkaen osoitteessa http://esp.eduprojects.net.

Suomen liikenneministeri, entinen opetusministeri, Olli-Pekka Heinonen vastasi 8.5.1998 pyyntöömme linkittää ESPfi sivut opetushallinnon sivuille. Kirjeessään ministeri Heinonen toteaa seuraavaa: "Oli ilo todeta, että tieto- ja viestintäteknologian edistämiseksi kouluissa tehdään määrätietoisesti työtä niin ESP:n kuin myös mainitsemienne tietoverkkoprojektien, Web for Schools ja European School Net, puitteissa. Olemme opetusministeriössä tutustuneet ESP:n sivuihin ja todenneet ne erinomaisiksi sekä tietosisällöltään että visuaalisesti. [...] Menestystä ESP:n suomalaisen koordinoijan ja työvaliokunnan jäsenen tehtävissä!"

Ulkoministeri, silloinen kauppa- ja teollisuusministeri Erkki Tuomioja totesi ESP:n koordinaattorille lähettämässään kirjeessä 22.helmikuuta 2000:
"On ilahduttavaa, että kannatte huolta nuorten kansainvälistymiseen liittyvistä valmiuksista. Osaamisen kehittäminen on tärkeimpiä menestystekijöitä yhteiskunnassamme."

Yhteistyössä opetushallinnon ja koko kouluväen kanssa haluamme pitää Suomen mukana tietoverkkojen kehityksessä.
 |  23. ESP Tartto Eesti 4-8.3. 2009  |  LIP 6 Live Online 2007  |  Projektioppiminen  |  E-Journalin tilaus  |  Keskusteluforum  |  eTwinning.fi  |  WriteIt Online Courses, yliop.  |  Partnerihaku luokat 1-9  |  Partnerihaku luokat 10-13  |  ESPfi esittely  |  ESPfi jäsenet  |  Liityn mukaan
ESP