© 2002 Ilpo Halonen | www.ilpohalonen.com 
 

 
Link to Finnish pages Link to English pages Link to German pages Link to Swedish pages


© Ilpo Halonen
Oppimisskenaarioita


Projektioppimisen amerikkalainen opettajaresurssi, joka sisältää useita tuhansia tuntisuunnitelmia ja aktiviteettimalleja aihealueilta taide ja kirjallisuus, terveys ja kunto, matematiikka, luonnontieteet, kielet ja esikoulu. Tuntisuunnitelmia ja toimintoja etsitään sivustolla olevalla haulla, jossa hakuehtona on aihealue ja opetusaihe.

Ongelmalähtöisen oppimisen skenaarioita esittelevät amerikkalaiset opettajayhteisöt CSP Leadership Cohorts ja The Venice/Westchester Cluster. Oppimisskenaariot toteutetaan kansallisten tavoitteiden mukaisesti oppitunneilla.

 • A Sweet Note
 • Barnwell Seeks Help
 • Bingo Bacteria or Minor Virus
 • Bretyn's Frog
 • Bringing the Udara Tree to Southern California
 • Buzz Saw Terror!
 • DNA on Trial: The Case of the Professors Office
 • Eutrophication
 • Graveyard Discovered
 • Hamlet - Act IV
 • Jack's buried Treasure
 • Josh's Great Adventure
 • Lost in the Foothills
 • Mystery Spots Discovered
 • Pinnepeds in Peril
 • Pizza Without Anchovies?
 • Getty Center Acquires Priceless Artwork...For Free
 • Screaming Skulls
 • Strange Beach Happenings
 • The Amazing Maize Maze
 • The Botanist Assistant
 • The Flaw Called Unfixable
 • The Great Escape
 • The Mysterious Case of the Disappearing Caterpillar
 • The Mystery Powder
 • The Save Our Hides Kelp Contest
 • The Sciaenidoa Dilemma
 • The Sierra Club Suit
 • The Water Problem
 • The Y2K Problem
 • What Grows There?
 • Winds of Change
 • Woman Gives Birth to Her Twin Sister

Aihepiireittäin yksiköihin jaettuja oppimisskenaarioita. Perustuvat 21. vuosisadan vieraan kielen (tässä: saksa) oppimistavoitteiseen USA:ssa, sekä opettajien ehdotuksiin. Mukana voi olla tuntisuunnitelmia, oppilaille jaettavia työmonisteita, harjoituksia jne. Tavoitetaso määritellään sanaston, rakenteiden ja tehtävien mukaan.
Seuraavassa näyte AATG:n opetusresursseista saksan opetukseen.

 • Essen und Trinken
 • Wohnen
 • Medien und Musik
 • Reisen und Verkehr
 • Familie und Freunde
 • Geschichte
 • Politik
 • Einkaufen
 • Sprache und Literatur
 • Bildung und Ausbildung
 • Kunst und Museen
 • Handel und Wirtschaft
 • Feste und Feiern
 • Städte und Länder
 • Umwelt und Wetter
 • Sport und Fitness


Yksittäinen esimerkki oppimisskenaariosta. Simuloidaan matkaa Ranskan maakuntiin. Kukin ranska 2:n oppilas tutkii yhden Ranskan maakunnan käyttäen mukanaolevaa lomaketta apunaan. Lomake on peräisin P.Davidin ja Carol Siwinskin WebQuest/Yhdessä kirjoittaminen -projektista Germantown –akatemiassa Pennsylvaniassa.


Espanjalainen La Música popular –oppimisskenaario. Tekijät Lynn Basdeo ja Renée Wooten. Tarkoitettu aloittelijoille. Oppilaat tutkivat espanjankielisten maiden pop-musiikkia. He osoittavat ymmärtävänsä pop-muusikkojen tekemää musiikkia, käyttävät uusia medioita yhdistääkseen pop-musiikin ja kulttuurin tosielämään, keskustelevat aloittelijatasolla sekä suullisesti (multimedia-ajantasaisistunnot verkossa) että kirjallisesti musiikista, vertailevat oman maansa musiikkia espanjalaiseen ja löytävät uusia mahdollisuuksia arvostaa espanjalaista musiikkia, jota on esillä heidän omassa tai ympäröivissa yhteisöissä. (Kääntäjän huom. Espanja on tässä maana esimerkin omaisesti).


Web-sivusto kuuluu opettajien ja kouluttajien täydennyskoulutuskeskukselle LOTE:lle ja sitä ylläpitää USA:ssa Southwest Educational Development Laboratory. Sivuilta on otettu esimerkiksi ranskan oppimisskenaario: Kotieläimet. Tekijät ovat Dorothy Cox ja Leah Sequeira. Oppilastaso on ala-aste. Tässä skenaariossa oppilaat oppivat kotieläimistä, miten ne eroavat toisistaan ja missä suhteessa ne ovat samanlaisia, ja miten niitä voi kuvailla. He oppivat eläimiin liittyvää sanastoa, kirjoittavat ”raportin” ja esittävät eläimestään muistamansa asiat luokassa toisille oppilaille.
Ensimmäisessä aktiviteettiosiossa opitaan eläinten nimiä ja ääniä, toisessa piirretään ja väritetään kuviteltuja eläimiä ja kolmannessa raportoidaan eläimistä. Sivustolla on kuvattu englanniksi tarkemmin, miten oppimisskenaarion mukaan toimitaan.


Oppimisskenaariot ovat New Jerseyssä toimivan vieraiden kielten opettajien ja ESL/kaksikielisten oppilaiden opettajien yhteisön luomia. Ne on suunniteltu esimerkeiksi siitä, millaisia luokkahuoneaktiviteetit voisivat olla silloin, kun ne kuvastavat oppimisen normaaleja uudistamisstrategioita ja hyvään taitoon tähtäävää vieraiden kielten opettamista.


Teatterikokemus on nimenä Al Canto del Cucu’ Centerin oppimisskenaariolla, jonka ovat toteuttaneet Renata Schiavo ja Antonia Alavian . Opettajana on toiminut Sara Matis.
Ajatuksena on opettaa italiaa 6-10 -vuotiaille lapsille draamapedagogiikan keinoin. Oppilaat ilmaisevat itseään teatterikappaleiden avulla ja parantavat siten kielitaitoaan.


Monilla alkuperäiskansoilla Québecissä ja Kanadassa on ollut tapana tehdä helmikoristeita. Erityisen vahvaksi perinne on käynyt kahdella irokeesikansalla: Montrealin lähistöllä elävillä mohawkseilla ja Niagara putousten alueella USA:n puolella elävällä Tuscarora –heimolla. Websivusto on saanut innoituksena intiaanien perinteisistä helmikoristeista ja McCord museon näyttelystä ”Yli rajojen: Helmikoristelu irokeesien elämässä”.


Sivustolla neuvotaan, miten toimia erilaisia oppimistyylejä edustavien oppilaiden kanssa.


Opettajan oma asenne innovaatioihin joutuu kokeeseen tällä sivustolla, jossa voi käydä läpi omakohtaisen testin. Opettajilla on tunnetusti suurin varasto erilaisia verukkeita, joilla vastustaa kaikenlaista uutta tekemistä. He ovat oppineet ne vuosien varrella oppilailtaan.
 |  23. ESP Tartto Eesti 4-8.3. 2009  |  LIP 6 Live Online 2007  |  Projektioppiminen  |  E-Journalin tilaus  |  Keskusteluforum  |  eTwinning.fi  |  WriteIt Online Courses, yliop.  |  Partnerihaku luokat 1-9  |  Partnerihaku luokat 10-13  |  ESPfi esittely  |  ESPfi jäsenet  |  Liityn mukaan
ESP