© 2002 Ilpo Halonen | www.ilpohalonen.com 
 

 
Link to Finnish pages Link to English pages Link to German pages Link to Swedish pages


© Ilpo Halonen
Projektioppiminen

  • Projektioppimista edustaa Suomessa mm. Comenius 3 -verkoston COMP@CT:n kehittämä ja yhteistyössä Tampereen OPEKO:n kanssa vuodesta 2002 alkaen toteutettu eJournalismi.
  • "Opi internetprojekti tekemällä" -kursseilla noin sata suomalaista opettajaa on saanut eJournalismin koulutuksen eri puolilla Suomea. Koulutus on perustunut "tekemällä oppimiseen".
  • Suomalaisten opettajien lisäksi heidän ulkomaiset projektikumppaninsa ovat oppineet "Learn Internet Projects by Doing - LIP" -menetelmän.
  • LIP -koulutuksen kerrannaisvaikutusta on lisännyt valtavasti se, että opettajien ohjaamia e-journalistisia aktiviteetteja on toteuttanut tuhansiin nouseva joukko oppilaita eri puolilla maailmaa.

Seuraavassa käsitekartassa on pyritty esittämään, mitä eJournalismilla tarkoitetaan.

Suomeksi

Käsite- ja miellekartat projektioppimisessa
Power point -esitys.

Suomenkielinen Power Point -esitys verkko-oppimisesta.

Chydenius -instituutin Verkkoluotsin sivut projektioppimisesta.

Microsoftin Parners in Learning on yritys standardisoida projektioppimista ja helpottaa siten verkkotyöskentelyä.

In English

Celebrate EU-projektin tuottamia oppimisaihioita ja projektiaihioita.

Kanadan IEARN -verkoston laatima kokoelma projektiperustaisesta verkko-oppimisesta auttaa eteenpäin, jos olet kiinnostunut tutustumaan asiaan perusteellisesti.
Verkosta on ladattavissa myös
Microsoftin projektikehys, jonka mukaan projektiperustaisen oppimisen tehtäviä on pyritty yhtenäistämään ulkonaisesti. Kehyksessä tehtävän eri osat noudattavat samaa järjestystä. Tehtävien ulkoinen yhtenäisyys on eduksi oppimisprosesseissa.
Sisällöllisesti projektit ovat tietenkin sekä aiheiltaan että tehtävien asettelultaan mitä erilaisimpia.

Miksi projektiperustainen verkko-oppiminen on tärkeää? Mitä se on? Miten siinä työskennellään? Vastauksia kysymyksiin löytyy
Georg Lucas -säätiön hyviltä englanninkielisiltä sivuilta.
Buck -instituutin sivuilta voi ladata englanninkielisiä.pdf -tiedostoja projektiperustaisesta verkko-oppimisesta.
Amerikkalaisten K-12 -koulujen valmisaineistoja kaikkiin oppiaineisiin. Sivustolla painottuu projektiperustaisen oppimisen yhteydessä etenkin WebQuests -projektimalli.
IEARN -järjestön Learning Circles ovat vuorovaikutteisia projektioppimiseen perustuvia verkkokumppanuuksia ympäri maailmaa.
Backflip on verkkoyhteisö, jossa jäsenet jakavat tietoaan webissä julkaisemalla kansioitaa muiden nähtäviksi.

WebQuests -projektien kotisivu. Projektimalli on suosittu. Oppijat toimivat verkkokumppaneina ja asettavat toisilleen tietokoneohjelmilla toteutettavia tehtäviä. Tehtävien aineisto hankitaan verkosta.
Power Point -valmismallit ovat nopeasti käyttään otettavaa opetusaineistoa, jota on helppo muokata itse omiin tarkoituksiin sopivaksi.
Pelejä, visailuja, työkaluja ja oppiainekohtaisia tietokantoja löytyy
täältä projektiperustaiseen verkko-oppimiseen.
Sivu tarjoaa aineistoa sekä ainejaottomiin että ainejaollisiin alakoulun oppilaiden projekteihin.
Oppimisprosesseihin tarjotaan tässä eri lähestymistapoja ja strategioita.

Online-Szenarien und Online-Zusammenarbeit, sveitsiläinen sivu Zürichissä. Oppimisskenaarioista ja verkkoyhteistyöstä saksaksi.

Prosessorivalmistaja Intel toteuttaa verkko-opetushankkeita eri puolilla maailmaa, ja sillä on runsaasti opiskeluaineistoa verkossa.

Auf Deutsch

Lernszenarien aus der Schweiz
 |  23. ESP Tartto Eesti 4-8.3. 2009  |  LIP 6 Live Online 2007  |  Projektioppiminen  |  E-Journalin tilaus  |  Keskusteluforum  |  eTwinning.fi  |  WriteIt Online Courses, yliop.  |  Partnerihaku luokat 1-9  |  Partnerihaku luokat 10-13  |  ESPfi esittely  |  ESPfi jäsenet  |  Liityn mukaan
ESP