© 2002 Ilpo Halonen | www.ilpohalonen.com 
 

 
Link to Finnish pages Link to English pages Link to German pages Link to Swedish pages


© Ilpo Halonen
Europeiska Skolprojektet ESP

Linkki Linkki
  • Den 19. ESP-konferensen ägde rum i Finland från 10-13. mars 2005. Den första delen i Järvenpää, i en liten stad 30 minuter norr om Helsingfors. Den andra delen ombord, på en kryssning Helsingfors - Stockholm - Helsingfors. Konferensens huvudtema var mobil inlärning.
  • Ett Comenius 1 -kontaktseminarium försiggick i samband med ESP-konferensen. Ett Comenius 2.1. -kontaktseminarium för lärarutbildare med utbildnings- och utvecklingscentrum Palmenia, Helsingfors universitet.
  • LIP 5 Primary startade i november 2005. Partnerskap mellan europeiska kolleger och grundskollärare på andra kontinenter. En verkligt bra möjlighet att utveckla aktivt internationellt samarbete över gränser i skolan.
  • Det finns alltmera nya e-journaler i världen. eJournal är ett internetverktyg som används också i LIP-fortbildningen för lärare. Första gången används eJournal på kursen LIP 1 vid OPEKO 2002-03, i samarbete med Comp@act, det Comenius 3 -nätverket.
  • Dafnord - vem, vad, hur?

Det Europeiska Skolprojektet ESP är en vidsträckt arena för samarbete på Internet. Det bjuder på aktiviteter i mera än 25 länder i hela världen. Hundratals projekt realiseras inom ramen av ESP varje år. Lärare i olika skolor och utbildningsanstalter har deltagit i ESP -projekt sedan många år.

Det första E-Mail-projektet utfördes i år 1988 mellan Augustinus College, Amsterdam, Holland, och Telegraph Creek -skolan i Kanada.

Samarbetet koordineras i Europa, men också USA och Japan har sina egna koordinatorer. ESP har fasta förbindelser med EU och Europakommissionen.

ESPfi är den finska grenen av ESP-"trädet". På den 12. årskonferensen i Köpenhamn nominerades Ilpo Halonen till nationell koordinator för ESP i Finland. Vid Malmö konferensen 2002 nominerades Pentti Pirhonen till andra koordinatoren.
Sedan 1. juli 2002 finns ESPfi webbsidorna på Internet-adressen http://esp.eduprojects.net/.

Vi är aktivt med i Comenius 3 -nätverken COMPACT och ECOLE.

I sitt svar till oss konstaterade den dåvarande undervisningsministern, nuvarande radiochef, Olli-Pekka Heinonen, den 8.maj 1998 följande:
" Det var en glädje att kunna konstatera, att man i skolorna arbetar målmedvetet för att främja informations- och kommunikationsteknologi, både inom ramen för Web for Schools och inom ramen för ESP.

Vi har på undervisningsministeriet gjort bekanntskap med ESPs webbsidor, och har kunnat konstatera, att de är förstklassiga i fråga om information och även visuellt.[...]All framgång för den nya finska koordinatoren och ledamoten av ESP arbetsutskottet!"

Utrikesministern, den dåvarande handels- och industriminister, Erkki Tuomioja fastslog i sitt brev till den finska ESP koordinatoren 22. februari 2000 följande:
"Det är glädjande, att ni bär ansvaret för de ungas färdigheter vid internationaliseringen. Att utveckla deras kunskaper och färdigheter är en av de viktigaste framgångsfaktorerna i vårt samhälle."

I samarbetet med den finska skolförvaltningen och allt skolfolk försöker vi här att göra vårt bästa, så att man kan följa med i utvecklingen av datanäten.

Kom med i ESP verksamheter! Var vänlig och ge oss också din respons.

Tack för ditt interesse :-)! Vi hoppas, att du kommer att besöka våra sidor också i framtiden.
 |  20. ESP konferens  |  Diskussionsforum  |  LIP 5 Primary  |  Partner invitation (klasser 1-9)  |  Partner invitation (gymnasium/yrkesskola)  |  Engelskkurs, univ.nivå  |  Partnerbörser  |  Till Mailinglistan  |  eJournal abonnemang
ESP